Menu Zavřeno

Kurz Hranice (nejen) v partnerských vztazích

Obsah setkání 

1) Hranice ve vztazích pro muže – Efektivní vymezení prostoru

Co s tím mohu udělat, když mám nevhodně nastavené hranice

Jak vhodně říct a ukázat, že se mi něco nelíbí, zraňuje a jak současně hledat cestu k vzájemnému porozumění

Jak získat druhého pro své cíle a proč spolu souvisejí principy, tolerance, očekávání

Co si mohu dovolit k nejen partnerovi a partner ke mně

Co když máme každý jiný názor – hledání třetí možnosti

2) Hranice ve vztahu pro ženy – Síla pozitivního ocenění

Co vlastně cítím a jak vyjádřit své pocity

Proč opakovaně dávat milost – hledat, co je na druhém dobré, zač ho ocenit

Jak se naučit být empatický, empatie jako cesta k dohodě, nácvik empatie

Jak získat srdce člověka – naslouchání jako cesta ke druhému

K čemu je důležitá otevřenost vůči rozmanitosti

3) Hranice v rodině – Moc a bezmoc v rodině

Co dělat, abychom si navzájem neubližovali

Jak rozlišit, kdy mám ustoupit, kdy prosadit svůj názor a kdy zvolit kompromis

Kdy mám předcházet konfliktu a kdy je konflikt nezbytný

Jak může pomoci odpouštění k narovnání vztahů

4) Hranice v zaměstnání – Vliv nadřízených a zájmy podřízených

Jak být spokojenější a prožívat naplnění v zaměstnání

Proč nepřebírat povinnosti a nebýt odpovědný za spolupracovníky

Jak se zachovat ke kolegovi, s nímž se špatně vycházím

Jak se naučit být asertivní a neobviňovat druhého

Jak se vyrovnat s kritickými a chaotickými autoritami

5) Praktický trénink – Jak a kdy říkat NE v praxi

Možnost si vyzkoušet/zahrát/natrénovat, jak se dá v jednotlivých situacích, které mi činí potíže, naučit, aby se mi v hlavě nastavily nové dráhy, které začnu využívat

Ohlasy účastníků kurzu:

Kurz se mi líbil a také mi hodně pomohl. Zkušenosti z něho čerpám i nadále. (Hanka)

Na kurzu se chceme učit tomu, jak nám hranice pomáhají určit, za co jsme zodpovědní a jak se chránit před nevhodnými zásahy druhých do našich hranic. Hranice nám také pomáhají určit, co nejsou naše pocity, chování, přesvědčení a hodnoty a za co zodpovědnost nemáme. Krátké promluvy lektorů přinesou řadu příběhů i praktických nápadů.

Hranice se nám nemusí dařit chránit v různých oblastech: v blízkých vztazích, zaměstnání, ve vztahu k sobě nebo i k Bohu. V tomto kurzu se chceme věnovat lidem, kteří žijí sami, jsou nezadaní nebo hledají partnera, popřípadě jsou na začátku partnerského vztahu a chtějí si ujasnit své hranice. Pro lidi, co žijí v manželství, v partnerském vztahu jsou určeny kurzy Manželské večery, Manželství na dobré cestě a Příprava na manželství.

Kurz je založen na křesťanských principech, avšak vítáni jsou všichni. Je vhodný pro jednotlivce i páry. Jádrem večera jsou praktická cvičení. Respektujeme vaše soukromí.

Tento kurz pořádáme zdarma, účastnící platí pouze za občerstvení, nájem a materiály ke kurzu.